Bijziendheid

Als je van dichtbij moeite hebt met zien dan noem je dit bijziendheid.