Winter achtergrond
Winter achtergrond
  Deze website behoefte het gebruik van javascript. U dient u javascript in te schakelen.

Klant informatie

Reclameren
 • Wij adviseren u aan om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 123 Lens daarvan binnen wettelijke termijn na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de klant in overleg met 123 Lens de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Correspondentie- en retouradres:
Postbus 447
2800 AK Gouda
email : info@123lens.nl

 

Herroepingsrechtformulier

Klik hier om het herroepingsrechtformulier te downloaden 

Klachten

 • Indien u een gebrek aan een product constateert, heeft u het recht binnen bekwame tijd na constatering dit aan ons schriftelijk en/of per email te melden op onderstaand adres. Binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw klacht, zullen wij u onze inhoudelijke reactie schriftelijk of per email doen toekomen.
 • Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van 123 Lens, heeft u het recht binnen bekwame tijd na constatering dit aan ons schriftelijk en/of per email te melden op onderstaand adres. Binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw klacht, zullen wij u onze inhoudelijke reactie schriftelijk of per email doen toekomen.
 • Bij klachten kunt u zich schriftelijk en/of per email wenden op onderstaand adres. Binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw klacht, zullen wij u onze inhoudelijke reactie schriftelijk of per email doen toekomen.
 • Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Correspondentie- en retouradres:
Postbus 447
2800 AK Gouda
email : info@123lens.nl

U kunt bij 123lens.nl (afhankelijk van wat u bestelt en met uitzondering van bestellingen met hoge bedragen) op één of meer van de volgende manieren betalen:

 

Via iDEAL (alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Indien u tijdens het bestelproces direct betaalt middels iDEAL ontvangt u een korting van € 1,00 op uw bestelling

 

Via PayPal. PayPal is een gratis en online betaalservice, waarmee u veilig, gemakkelijk en snel kunt betalen.

 • Veilig: de gegevens van uw bankrekening of creditcard zijn alleen bij PayPal opgeslagen. Daarom worden zij niet bij elke online aankoop opnieuw via het internet verstuurd.
 • Gemakkelijk: u betaalt met twee clicks, want u maakt gebruik van de bij PayPal opgeslagen gegevens van uw bankrekening of creditcard, in plaats van dat u deze bij elke aankoop opnieuw moet intoetsen.
 • Snel: PayPal-betalingen komen snel bij ons binnen, waardoor de goederen sneller verstuurd en geleverd worden.

 

Via creditcard (Visa en MasterCard). U kunt uw creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling.

 

Veilig je aankoop betalen met Apple Pay. Je gebruikt je vingerafdruk óf je gezicht als je wachtwoord. Niemand kan deze stelen. De beveiliging van Apple voorkomt dat een foto van jouw gezicht voor het toestel houden werkt. Als jij een aankoop doet, gebruikt Apple Pay een specifieke transactiecode voor jouw apparaat. Je kaartnummer wordt dus nooit opgeslagen op je device of bij Apple op de servers zelf. Betalingen blijven dus altijd privé en ook je kaartnummer wordt niet met Apple gedeeld.

 

Via bancontact. Via onze beveiligde SSL procedure kunt u uw gegevens veilig invoeren en wij zorgen samen met uw bankorganisatie voor een correcte afhandeling.

 

Via VVV Giftcard. VVV Giftcard is een generieke cadeaubon, die online te bestellen en te besteden is. Leuk om te geven, maar zeker leuk om te krijgen. Een ideaal cadeau voor online shoppers! ‘123 Lens’ is acceptant van de VVV Giftcard. U kunt uw VVV Giftcard hier dus verzilveren! Wanneer u de unieke VVV Giftcard code invoert in het aangegeven invoerveld van VVV Giftcard tijdens de afrekenrocedure, dan wordt de waarde van de VVV Giftcard direct verrekend met de bestelling in de winkelwagen. Als de waarde van de VVV Giftcard hoger is dan het bedrag van de bestelling, dan wordt dat bedrag van de VVV Giftcard afgeschreven. De restwaarde van de VVV Giftcard blijft beschikbaar voor een volgende online aankoop. Als de waarde van de VVV Giftcard lager is dan het bedrag van de bestelling, dan kunt u één van de overige betaalopties gebruiken om het restant te voldoen.

 

Via Maestro (alleen mogelijk voor bestellingen vanuit België). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van Maestro, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Maakt u gebruik van Mr Cash, dan kunt u ook kiezen voor de betaalmethode Maestro

 

Via op rekening (alleen mogelijk voor bestellingen binnen Nederland (met uitzondering van levering op PostNL afhaallocaties)) met een klantenkaart waarvan het e-mailadres is bevestigd. Bij het pakket dat u ontvangt, zit een factuur waarop de betaalgegevens staan. U kunt het bedrag dan handmatig overmaken op het rekeningnummer van 123lens.nl onder vermelding van het factuurnummer. De rekeninggegevens zijn:

 

Voor betalingen vanuit Nederland:  
Bank: ING Bank BV
Rekeningnummer: 9102236
IBAN: NL47INGB0009102236
BIC / SWIFT INGBNL2A
   
Voor betalingen vanuit elders:  
Bank: ING Bank BV
Rekeningnummer: 8450418
IBAN: NL35INGB0008450418
BIC / SWIFT INGBNL2A

 

Kosten voor betaling middels Op rekening zijn € 0,99.

 

Herroepingsrecht

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, 123 Lens, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons herroepingsrechtformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Ook kunt u gebruik maken van het retourformulier aan de achterzijde van uw factuur. Ook is een door de EU opgesteld formulier beschikbaar: modelformulier.
  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Gevolgen van de herroeping
 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 • In verband met hygiëne kunnen producten zoals lenzen en lenzenvloeistof niet geretourneerd worden als de verzegeling is verbroken.
 • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Correspondentie- en retouradres:
Postbus 447
2800 AK Gouda
email : info@123lens.nl

 

Herroepingsrechtformulier

Klik hier om het herroepingsrechtformulier te downloaden 

Garantie

Voor alle artikelen die u koopt bij 123 Lens geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant.

Hieronder vindt u de bedrijfsgegevens van 123 Lens:

 

Budgetlens BV
handelend onder de naam: 123lens.nl

Vestigingsadres:
Industriestraat 3
2802AC  GOUDA

Correspondentie- en retouradres:
Postbus 447
2800AK  GOUDA

Email: info@123lens.nl

Telefoonnummer: 0182-586601

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 24301305
B.T.W.-nummer: NL812866083B01

Algemeen
Indien u een bestelling bij 123 Lens plaatst, verklaart u tevens akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. 123 Lens houdt zich aan de regelgeving, zoals omschreven in het Nederlandse Wetboek.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW.

Bij uitblijven betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden, dient u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
Na het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingsperiode, ontvangt u een 1e herinnering. Hieraan zijn nog geen extra kosten verbonden.
Na het verstrijken van deze 2e betalingsperiode ontvangt u een 2e herinnering. Hierbij zullen administratiekosten worden geheven. Deze bedragen 5,0% van het factuurbedrag, met een minimum van € 5,00.
Indien u na het verstrijken van deze nieuwe betalingsperiode nog niet heeft voldaan, ontvangt u een laatste herinnering. Deze zal verhoogd worden met 10,0% administratiekosten, met een minimum van € 10,00.
Mocht u -na gemaand te zijn- niet of niet volledig betalen, dan wordt het saldo met € 35,= administratie kosten verhoogd.
Tevens wordt voor 15% van het totale openstaande bedrag aan u doorberekend met een minimum van € 62,= (buitengerechtelijke incassokosten).
Ook bent u vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.5% (met een minimum van totaal € 15,-) per periode van 3 weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen openbaar.

Indien door 123 Lens vooruitbetaling wordt verlangd en u wenst gebruik te maken van een regeling om 50% vooraf en 50% na levering te voldoen, kunt u contact opnemen met 123 Lens middels email (info@123lens.nl) of telefoon (+31 182 586601)

Indien u woonachtig bent buiten Nederland, maar in de Europese Unie:
De bestelling dient vooruit te worden betaald. U ontvangt na de bestelling een bevestiging met betalingsgegevens. Voor transport buiten Nederland in de Europese Unie geldt een transportvergoeding, welke afhankelijk is van het land van bestemming. Deze wordt in de bevestiging die u ontvangt meegenomen.
Indien u woonachtig bent buiten de Europese Unie:
De bestelling dient vooruit te worden betaald. U ontvangt na de bestelling een bevestiging met betalingsgegevens. Voor transport buiten Nederland in de Europese Unie geldt een transportvergoeding van € 30,-. Deze wordt in de bevestiging die u ontvangt nog niet meegenomen. U dient zelf een toeslag van 30 euro te berekenen op het totaalbedrag.

Factuur
Bij levering van de bestelde producten ontvangt u een officiële factuur. Van deze factuur is op verzoek een kopie leverbaar, echter geen nieuw origineel. Afrekening kan alleen geschieden in Euro.

Enig voorbehoud
Indien dit nodig geacht wordt, wordt contact gezocht met het B.K.R. te Tiel. Indien de gegevens die door het B.K.R. geleverd zijn niet toereikend zijn, zal contact opgenomen worden door een van de medewerkers van 123 Lens.

Bij bestellingen binnen Nederland met een totaal orderbedrag van € 59,- of meer wordt de bestelling gratis thuisbezorgd; wij nemen in dat geval zelf de verzendkosten voor onze rekening. Voor bestellingen met een orderbedrag van minder dan € 59,- rekenen we een bijdrage in de verzendkosten van € 2,99.


Voor verzending buiten Nederland gelden verschillende tarieven per doelbestelling. Wat deze additionele kosten zijn kunt u vinden bij de verzendkosten. Verzending buiten Nederland is altijd per pakketpost.

Uw bestelling wordt verzonden zodra deze compleet is. Voor veel artikelen is dit al op voorraad en wordt indien voor 13:00 besteld de bestelling dezelfde werkdag nog verzonden.

 

Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, waarbij één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, wordt de gehele bestelling compleet verstuurd zodra het laatste artikel is ontvangen.

Normaal gesproken wordt binnen 2 tot 4 werkdagen uw bestelling door PostNL bezorgd.
Indien uw bestelling door de brievenbus past, zal deze zo bezorgd worden, tenzij er volgens 123 Lens aanleiding is om de bestelling middels pakketpost te verzenden. Indien uw bestelling niet door de brievenbus past zal deze met aanvullende dienst bezorgd worden.
Kleurlenzen op sterkte hebben een iets langere levertijd, namelijk 4 tot 6 werkdagen. Indien er voor een product een afwijkende levertijd geldt, wordt dit op de bestelpagina van dit product expliciet vermeld.

De avond van verzending ontvangt u een e-mail met een tracktrace om uw bestelling te kunnen volgen.

Indien er bij PostNL een vertraging in de bezorging is wordt deze vermeld op de vertragingen pagina van PostNL: VERTRAGINGEN POSTNL

 

Uw pakket wordt bezorgd door de PostNL op de verwachte bezorgdatum, welke u in uw bevestigingsmail heeft ontvangen. Mocht uw pakket onbestelbaar zijn, omdat u niet aanwezig was, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de verzender van uw bestelling:

In het geval u niet aanwezig was op het moment van bezorging zal PostNL uw bestelling bij één van de buren bezorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal uw bestelling worden afgegeven bij de dichtstbij zijnde PostNL afhaallocatie.
PostNL laat dan een kaartje voor u achter met een ‘niet-thuiscode’. Met deze code kunt u op track & trace zien waar u uw pakket kunt ophalen. Dit kunt u vaak beïnvloeden. Kijkt u hier voor de te nemen stappen: Niet thuis bij bezorging

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons (0182 586601 of info@123lens.nl) of PostNL:

 • PostNL via telefoonnummer 020–7540460.
  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Andere contactmogelijkheden: klik hier

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze website gebruikt, net als 90% van alle websites, cookies. Zowel 123lens.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

 

Wat doen cookies?

Met behulp van cookies zorgt 123 Lens er o.a. voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij aan uw inlognaam en wachtwoord.
We maken het surfen op onze website makkelijker voor u.

 

Weten cookies wie ik ben?

Nee! We werken met gecodeerde cookies. Deze onthouden alleen uw voorkeuren. Een cookie wordt gebruikt om u weer te herkennen in het netwerk. Uw naam, adres en leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie echter niet.

 

Waar worden cookies/Javascript nog meer voor gebruikt?

Niet alleen cookies, maar ook Javascript valt onder de cookiewet. Wij gebruiken Javascript om gegevens die worden ingevoerd realtime op te vangen, ook als de bestelling nog niet is afgerond. In het geval van een onafgemaakte bestelling, zullen we deze data alleen gebruiken om te informeren over deze onafgemaakte bestelling. Deze gegevens worden niet toegevoegd aan een marketingdatabase.

 

Wat gebeurt er als ik cookies uitzet?

Doordat o.a. uw ingelogde status wordt onthouden d.m.v een cookie, kunt u bij ons enkel bestellen als u cookies heeft ingeschakeld. Onze website kan derhalve niet functioneren zonder de inschakeling van cookies.

 

Aan- en uitschakelen van cookies

Het aan- en uitschakelen van cookies vind u in de meeste internet browsers onder "Help" of "Extra".

 

Welke cookies kunnen er worden opgeslagen?


Cookie Website Functie Omschrijving
_utma 123lens.nl Derde partij   
_utmb 123lens.nl Derde partij  
_utmc 123lens.nl Derde partij  
_utmz 123lens.nl Derde partij  
_ga 123lens.nl Derde partij  
_gid 123lens.nl Derde partij  
_vwo_uuid_v2 123lens.nl Derde partij  
bhash  123lens.nl Verbetering van functionaliteiten Uniek per bezoeker onthoud uw voorkeuren
ci_session 123lens.nl Tracking Uniek per bezoeker onthoud uw voorkeuren
l_reference_id 123lens.nl Tracking Hoe u onze site gevonden heeft
lens_cookietest 123lens.nl Verbetering van functionaliteiten Controle of cookies ingeschakeld zijn
lens_features  123lens.nl Verbetering van functionaliteiten  Lijst van mogelijkheden van uw browser
lens_u 123lens.nl Verbetering van functionaliteiten Gebruikersnaam onthouden
userUrbanCookieCollection 123lens.nl Verbetering van functionaliteiten Voorkeuren en instellingen
remember_checked twitter.com Derde partij  
guest_id twitter.com Derde partij  
auth_token twitter.com Derde partij  
secure_session twitter.com Derde partij  
twid twitter.com Derde partij  
twll twitter.com Derde partij  
auth_token_session twitter.com Derde partij  
k twitter.com Derde partij  
_twitter_sess twitter.com Derde partij  
c_user facebook.com Derde partij  
datr facebook.com Derde partij  
sub facebook.com Derde partij  
p facebook.com Derde partij  
act facebook.com Derde partij  
lu facebook.com Derde partij  
csm facebook.com Derde partij  
fr facebook.com Derde partij  
s facebook.com Derde partij  
xs facebook.com Derde partij  
presence facebook.com Derde partij  


 1. Door akkoord te gaan met de algemene (verkoop) voorwaarden ontvangt u automatisch, maximaal 2 keer per maand, de nieuwsbrief van 123 Lens met unieke kortingscodes;
 2. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht;
 3. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken* of door contact met onze klantenservice op te nemen;
  * Dit geldt alleen voor aanmeldingen verkregen via onze website.
Ogenblik geduld aub, bezig met laden pagina