Deze website behoefte het gebruik van javascript. U dient u javascript in te schakelen.

Zorgverzekering

123 Lens is geregistreerd bij Vektis en wordt dus door vrijwel alle zorgverzekeraars geaccepteerd voor de binnen uw polis geldende vergoedingen.
Deze registratie staat bekend middels een AGB-code.
De AGB-code van 123 Lens is:

AGB Code: 76-087106

Meer informatie over de AGB-Code, hieronder;
(bron : www.agbcode.nl/)

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners)
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

De AGB-registratie is al ruim voor het ontstaan van Vektis (in 1993) opgezet. Hiermee wordt een uniforme registratie van zorgaanbieder gegevens geboden aan de zorgverzekeraars. Tot 1 juli 2007 werden de gegevens van de zorgverleners en praktijken door de zorgverzekeraars aangeleverd en beheerd in het AGB-register. Vanaf 1 juli 2007 is het beheer gecentraliseerd en kunnen de zorgverleners zelf een AGB-code aanvragen met behulp van de formulieren op deze site. Ook het doorgeven van aanpassingen in de bestaande registraties is nu centraal geregeld via 0900-agbcode (030-8008300 bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9 tot 5, geen extra kosten).

Waaruit bestaat AGB-zorgverleners?
De registratie omvat naast de NAW-gegevens van zorgverleners ook informatie over praktijkvoering, praktijkgegevens en bevoegdheid. Binnen de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen zorgverleners, praktijken en instellingen. Deze gegevens kunnen onderling worden gekoppeld, zodat zichtbaar is welke zorgverleners in welke praktijk/instelling werkzaam zijn. Het koppelen van praktijken aan instellingen (vice versa) is niet mogelijk.

Waarvoor wordt de AGB-code gebruikt?
Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen. Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.

Welke gegevens staan in AGB?
In AGB worden diverse gegevens vastgelegd. Hieronder is per gegevensgroep globaal aangegeven om welke gegevens het gaat.

Zorgverleners
De zorgverlenersgegevens omvatten de algemene correspondentiegegevens en informatie over de bevoegdheid. Per zorgverlener is er één AGB-code. Enkele gegevens die worden vastgelegd, zijn:

    naam
    algemene persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht)
    correspondentieadres
    telefoonnummer
    e-mailadres
    nadere specialisatie (bijvoorbeeld cardiologie binnen de groep medisch specialisten)
    datum bevoegd
    aanvangsdatum;

Ogenblik geduld aub, bezig met laden pagina