Irritatie

Irritatie aan de ogen kunnen ontstaan omdat het oog een gevoelig orgaan is. Er zijn meerdere oorzaken die irritatie kunnen veroorzaken.