Deze website behoefte het gebruik van javascript. U dient u javascript in te schakelen.

Betaling

Algemeen
Indien u een bestelling bij 123 Lens plaatst, verklaart u tevens akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. 123 Lens houdt zich aan de regelgeving, zoals omschreven in het Nederlandse Wetboek.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op onze site zijn inclusief BTW.

Bij uitblijven betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden, dient u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
Na het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingsperiode, ontvangt u een 1e herinnering. Hieraan zijn nog geen extra kosten verbonden.
Na het verstrijken van deze 2e betalingsperiode ontvangt u een 2e herinnering. Hierbij zullen administratiekosten worden geheven. Deze bedragen 5,0% van het factuurbedrag, met een minimum van € 5,00.
Indien u na het verstrijken van deze nieuwe betalingsperiode nog niet heeft voldaan, ontvangt u een laatste herinnering. Deze zal verhoogd worden met 10,0% administratiekosten, met een minimum van € 10,00.
Mocht u -na gemaand te zijn- niet of niet volledig betalen, dan wordt het saldo met € 35,= administratie kosten verhoogd.
Tevens wordt voor 15% van het totale openstaande bedrag aan u doorberekend met een minimum van € 62,= (buitengerechtelijke incassokosten).
Ook bent u vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.5% (met een minimum van totaal € 15,-) per periode van 3 weken en worden alle nog niet betaalde rekeningen openbaar.

Indien door 123 Lens vooruitbetaling wordt verlangd en u wenst gebruik te maken van een regeling om 50% vooraf en 50% na levering te voldoen, kunt u contact opnemen met 123 Lens middels email (info@123lens.nl) of telefoon (+31 182 586601)

Indien u woonachtig bent buiten Nederland, maar in de Europese Unie:
De bestelling dient vooruit te worden betaald. U ontvangt na de bestelling een bevestiging met betalingsgegevens. Voor transport buiten Nederland in de Europese Unie geldt een transportvergoeding, welke afhankelijk is van het land van bestemming. Deze wordt in de bevestiging die u ontvangt meegenomen.
Indien u woonachtig bent buiten de Europese Unie:
De bestelling dient vooruit te worden betaald. U ontvangt na de bestelling een bevestiging met betalingsgegevens. Voor transport buiten Nederland in de Europese Unie geldt een transportvergoeding van € 30,-. Deze wordt in de bevestiging die u ontvangt nog niet meegenomen. U dient zelf een toeslag van 30 euro te berekenen op het totaalbedrag.

Factuur
Bij levering van de bestelde producten ontvangt u een officiële factuur. Van deze factuur is op verzoek een kopie leverbaar, echter geen nieuw origineel. Afrekening kan alleen geschieden in Euro.

Enig voorbehoud
Indien dit nodig geacht wordt, wordt contact gezocht met het B.K.R. te Tiel. Indien de gegevens die door het B.K.R. geleverd zijn niet toereikend zijn, zal contact opgenomen worden door een van de medewerkers van 123 Lens.

Ogenblik geduld aub, bezig met laden pagina