Deze website behoefte het gebruik van javascript. U dient u javascript in te schakelen.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

  • Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt.
  • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, 123 Lens, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van ons herroepingsrechtformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Ook kun je gebruik maken van het retourformulier aan de achterzijde van je factuur. Ook is een door de EU opgesteld formulier beschikbaar: modelformulier.
    Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  • Gevolgen van de herroeping: Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
    Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • In verband met hygiëne kunnen producten zoals lenzen en lenzenvloeistof niet geretourneerd worden als de verzegeling door jou is verbroken.
  • Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Correspondentie- en retouradres:
James Wattstraat 3
2809 PA Gouda
email : info@123lens.nl

 

Herroepingsrechtformulier

Klik hier om het herroepingsrechtformulier te downloaden 

Ogenblik geduld aub, bezig met laden pagina